Đoán Bệnh Máy Dell Qua Tiếng Bip Của Laptop Dell

Ý nghĩa tiếng Bip của laptop Dell

Trong trường hợp máy bạn khởi động nhưng không lên hình hoặc không boot được vào hệ thống mà chỉ nghe những tiếng beep thì có thể dựa vào số lần beep để xác định linh kiện nào đang gặp vấn đề:

Để chẩn đoán bệnh máy Dell qua tiếng beep

Bảng mã tiếng beep dòng laptop hãng Dell

 dưới đây : Chú ý mã này chỉ áp dụng cho các 1 tiếng beep : Máy đang bị lỗi ROM BIOS hoặc mainboard

  1. 2 tiếng beep : Máy không nhận RAM
  2. 3 tiếng beep : Máy đang lỗi chipset nam, bắc hoặc chip IO
  3. 4 tiếng beep : Máy báo lỗi RAM
  4. 5 tiếng beep : Lỗi mạch RTC ( khối thời gian thực ).
  5. 6 tiếng beep : Máy lỗi chip VGA
  6. 7 tiếng beep : Máy chưa nhân CPU
  7. 8 tiếng beep : Máy lỗi chip VGA ,Lỗi không nhận thấy màn hình, màn hình LCD bị lỗi
  8. Đó là 8 mã beep thông dụng trên máy Dell, dựa vào đó để chẩn đoán bệnh