Mainboard Sony Vaio VGN-Z series (MBX-183)

Mainboard Sony Vaio VGN-Z series, VGA Nvidia 512Mb (MBX-183)

Nguyên Zin Hàng Tháo Máy Giá 1,2 Triệu : BH 06 Tháng

Còn Hàng : 0988657270