Chuyên Sửa Card Màn Hình
Chuyên sửa Card đồ họa Laptop và Máy Bàn

Chuyên sửa Card đồ họa Laptop và Máy Bàn

12_02_2017 - 22:06
Chuyên sửa Card đồ họa Laptop và Máy Bàn 1. AMD Radeon HD 6730M 2.AMD Radeon HD 7670M 3.GeForce GT 630M 4.NVIDIA GeForce GT 540M 5.AMD Radeon HD 7650M 6.AMD Radeon HD 6630M 7.AMD Radeon HD 7630M 8.ATI Mobility Radeon HD 5650 9.AMD Radeon HD 7550M 10.NVIDIA GeForce G