Chuyên Trị Dell Precision M6500 Lỗi Vga-Cắm xạc Adaptor Mất Hình
Chuyên Trị Dell Precision M6500 Lỗi Vga-Cắm xạc Adaptor Mất Hình

Chuyên Trị Dell Precision M6500 Lỗi Vga-Cắm xạc Adaptor Mất Hình

03_12_2017 - 10:43
Chuyên Sửa Laptop Dell Precision M6500 -Lỗi Vga Có nguồn không lên hình -Lỗi Cắm xạc(Adaptor)  Mất Hình.Hoặc Máy chạy được một lúc thì màn hình tắt phụp,nữa dưới máy vẫn chạy,b