Dịch Vụ Vệ Sinh Laptop
Dịch Vụ Vệ Sinh Laptop

Dịch Vụ Vệ Sinh Laptop

11_03_2017 - 09:03
Hiệu quả của dịch vụ vệ sinh laptop:      1/ Laptop xử lý ngày càng chậm và nóng (nguyên nhân: do keo giải nhiệt trên CPU – bộ vi xử lý chính bị khô, nên giải nhiệt k&eac