ĐÓNG CHIP VGA DÒNG ACER
Bệnh dòng Acer và Toshiba

Bệnh dòng Acer và Toshiba

12_02_2017 - 13:29
Bệnh của dòng máy Toshiba đời mới như: Satellite A200, A205, A215, A210, L200, L400, M200, M310, M300…và một số dòng Acer như: 4736Z (chip Intel). Hiện tượng là máy chạy Pin thì máy chạy bình thường nh