ĐÓNG CHIP VGA DÒNG HP
Laptop dòng HP DV

Laptop dòng HP DV

09_10_2015 - 14:18
Laptop thường sau 2 năm hay xuất hiện một số hư hòng làm chúng ta khó chịu, thường thi những lỗi này do nhà sản xuất là chủ yếu, do yếu tố thời tiết và người sử dụng rất ít.    LAP


Máy laptop compad có nguồn không hình, sọc hình, chớp nháy liên tục

Máy laptop compad có nguồn không hình, sọc hình, chớp nháy liên tục

12_02_2017 - 13:27
Máy laptop compaq CQ41 CQ45 CQ61 CQ71 không hoạt động, không nguồn, có nguồn không hình, sọc hình, chớp nháy liên tục Lý do laptop hay hỏng, là thường do thời tiết ở khu vực Đông Nam